Projekti

FP7- Aeronautics and Air Transport projekti

Extremely short take off and landing all-surface hybrid aircraft: from a light passenger aircraft to a very high payload cargo/passenger version” (ESTOLAS)(prof. A.Urbahs);
 

Aircraft Integrated Structural Health Assessment” AISHA II(prof. V. Pavelko) 

LZP projekti

 

"Rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu nanostrukturēto aizsargājošo pārklājumu izveides tehnoloģiju izstrāde" (prof. A.Urbahs);

„Tehnisko sistēmu optimizācija CAD-integrētās drošuma analīzes pamatā”  (prof. A.Urbahs);

“Informatīvo procesu modeļu statistiskā novērtēšana un verifikācija ar resamplinga pieejas palīdzību” (prof. A.Andronovs);

„Materiālu virsmu un makrostruktūras īpašību izpēte” (prof. J.Rudzitis, prof. A.Urbahs);

„Nogurumam pakļautu gaisa kuģu konstrukcijas drošums” (prof. J.Paramonovs)

„Konstrukcijas elementu un to savienojumu bojājumu diagnostika ar Lambda viļņu metodi” (prof. V. Pavelko)

ERAF projekti

 

„Bezpilota aviācijas kompleksa izstrāde un lidaparātu industriālo prototipu izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai”(prof. A.Urbahs);

„Industriālās tehnoloģijas prototipa izstrāde daudzkomponentu nanostrukturētu jonu-plazmas nodilumizturīgu pārklājumu iegūšanai” (prof. J.Rudzitis, prof. A.Urbahs).

ESF projekti

„Tehnoloģiju ietilpīgo moduļu izstrāde un materiāli tehniskās bāzes modernizācija  studiju programmai „Transporta sistēmu inženierija” (prof. A. Urbahs),

"ESF project for the improvement of "Transport Systems Engineering" program".

IZM-RTU projekti

„Daudzmērķu bezpilota lidaparāta projektēšana” (prof.A.Urbahs);

„Rūpniecisko izstrādājumu funkcionālo kompozīto pārklājumu izveide ar jonu – plazmas uzputināšanu” (prof. A. Urbahs);


„Matemātisko modeļu, algoritmu un datorprogrammu izstrādāšana Latvijas transporta sistēmas analīzei, attīstības prognozēšanai un optimizācijai” (vadītājs prof. A.Andronovs).

RTU projekti

„Jonu - plazmas pārklājumu izstrāde transportlīdzekļu spēku iekārtu detaļu aizsardzībai un  atjaunošanai” (prof.A.Urbahs);

„Individuālās lietošanas eko-biotehnisko transporta līdzekļu projektēšana” (prof. A. Urbahs);

„Aviācijas konstrukciju noguruma plaisu agras noteikšanas un kontroles metodes izstrāde stendu izmēģinājumos”, (prof.A.Urbahs);

„Bezpilota lidaparātu automatizētas ražošanas tehnoloģijas izstrāde”, (prof. A. Urbahs);

Līgumdarbi:

„Elektriskā riteņkrēsla eksperimentālā parauga projekta izstrādāšana”, (prof.A.Urbahs). Pasūtītājs - Rīgas Domes Labklājības departaments;

„Elektriskā saliekamā skutera jauna prototipa izstrāde”, (prof.A.Urbahs). Pasūtītājs - AS “GE Money".

„Rūpniecisko ventilatoru vibroakustiskā diagnostika”, (prof.A.Urbahs).

“Eļļas sildītāja katla kontrole ar akustiskās emisijas metodi”, (prof. M.Banovs). Pasūtītājs -A/S “Latvijas Finieris”.

Syndicate content