Institūta vēsture

Aeronautikas institūta vēsture

 

Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu (1999) Rīgas Aviācijas universitāte (RAU) tika reorganizēta un tehnisko specialitāšu mācību programmas tika iekļautas Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un Mašīnzinību fakultātes programmās.

Savukārt  RAU tika dibināta 1992.gadā balstoties uz Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūtu (no 1919).  Pastāvēšanas laikā augstskolu absolvēja tūkstošiem studentu, t.sk. arī studenti no vairāk nekā no 93 valstīm (Indija, Pakistāna, Libāna, Ēģipte, Kenija, Ekvadora, Meksika, Portugāle, Grieķija, Ungārija, Polija, u.c.). Daudzi no viņiem ir kļuvuši par aviokompāniju, aviācijas uzņēmumu, gaisa transporta  iestāžu vadītājiem daudzās pasaules valstīs. Daži kļuva par slaveniem lidotājiem un kosmonautiem. Augstā studiju kvalitāte ļāva vairākiem absolventiem sekmīgi strādāt pasaules vadošo lielvalstu aviācijas būves rūpniecībā, aviācijas pētniecības organizācijās un kosmosa centros.

Aviācijas institūtu (AI) un Transportmašīnu tehnoloģiju institūtu (TTI) RTU sastāvā izveidoja 1999.gada novembrī. 2000.gada aprīlī AI un TTI iekļāva Transporta un Mašīnzinību fakultātes (TMF) sastāvā.

Par TTI direktoru nozīmēja, un vēlāk konkursa kārtībā ievēlēja, profesoru A.Urbahu. Institūta sastāvā izveidoja profesora grupas:

 • Transportlīdzekļu konstruēšana un izmēģināšana (vad.prof. A. Kobcevs),
 • Ražošanas un remonta tehnoloģijas (vad. prof.  J. Martinovs),
 • Transportlīdzekļu radioelektronikas un telekomunikācijas sistēmas (vad.prof. A.Zeļenkovs).

2000. gadā izveidoja vēl šādas profesora grupas:

 • Transporta sistēmu tehniskais nodrošinājums (vad.prof. A.Urbahs),
 • Transporta reāllaika sistēmas (vad.prof. E. Pētersons),
 • Transporta sistēmu vadības matemātiskais nodrošinājums (vad.prof. A. Andronovs),
 • Datorizētā modelēšana un konstruēšana mašīnbūvē (vad.prof. V. Ušakovs).

Sākot ar 2003. gada maiju TTI sastāvā darbojas:

 • Transportmašīnu datormodelēšanas un tehnoloģiju katedra (vad.prof. A.Urbahs),
 • Ražošanas un remonta tehnoloģiju (vad. prof. J. Martinovs),
 • Transporta sistēmu vadības matemātiskā nodrošinājuma (vad.prof. A. Andronovs)
  profesora grupas.

Par AI direktoru nozīmēja, un vēlāk konkursa kārtībā ievēlēja, profesoru M.Kleinhofu. Sākot ar 2000.gadu AI sastāvā darbojas:

 • Aviokonstrukciju stiprības un ilgizturības(vad. prof.  V.Pavelko),
 • Gaisakuģu teorijas un konstrukcijas (vad. prof.  J.Paramonovs),
 • Avionikas (vad. prof.  P.Trifonova-Bogdanovs)
  profesora grupas
 • un  Gaisakuģu ekspluatācijas katedra (vad. prof.  M.Kleinhofs).

AI ir iekļauts Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) mācību iestāžu reģistrā.

Saskaņā ar RTU Senāta Lēmumu no 2012. gada 26. marta tika apvienoti Aviācijas institūts un Transportmašīnu tehnoloģiju institūts, Transporta un mašīnzinību fakultātes sastāvā izveidojot jaunu struktūrvienību – Aeronautikas institūtu (AERTI) (direktora p.i. prof.A.Urbahs), lai veicinātu aviācijas transporta un transporta sistēmu inženierijas studiju programmu attīstību un kvalitātes paaugstināšanu, kā arī resursu izmantošanas optimizāciju.

AERTI sastāvā sākot ar 2012.gada jūniju  darbojas:

 • Aeronautikas tehnoloģiju (kat.vad.p.i. prof. A.Urbahs),
 • Avionikas (kat.vad.p.i. prof.  P.Trifonova-Bogdanovs),
 • Lidaparātu teorijas un konstrukcijas (kat.vad.p.i. V.Šestakovs),
 • Transporta sistēmu un loģistikas katedras (kat.vad.p.i. J. Martinovs),
 • kā arī Aerokosmiskais pētniecības un tehnoloģiju centrs
 • un Aviācijas un kosmosa tehnikas izmēģinājumu zinātniski pētnieciskā laboratorija.
Syndicate content