Galerijas

2014-10-29 11:53

18.oktobrī Rīgas Latviešu biedrības namā notika Svinīgais sarīkojums par godu TMF 150 gadu jubilejai un absolventu salidojums. Bija tauriņi, vakarkleitas, sirsnīgi smaidi un patīkams satraukums par atkalredzēšanos. Bija dāvanas un satriecoša dzimšanas dienas kūka. Balerīnas grieza piruetēs skaitli 150 kā mazi zobratiņi, koris izdziedāja enerģiju, ar kādu fakultāte darbojusies šo apaļo skaitli, bet dejotāji izdejoja vakara burvību. Kā jau pie nopietniem godiem bija arī orķestris un pat īsti operas dziedoņi.

 

TMF ir viena no deviņām fakultātēm RTU sastāvā. RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte (TMF) ir 1864. gadā dibinātā Rīgas Politehnikuma Mašīnbūves nodaļas mantiniece, vēsturiski vairākkārt mainījusi nosaukumu. Mehānikas fakultāte, apvienojot sevī vairākas citas bijušās Aparātu būvniecības un automatizācijas fakultātes un Aviācijas universitātes Mehānikas, un Radiotehnikas un datorsistēmu fakultātes, kā arī Dzelzceļa transporta institūta struktūrvienības pašlaik TMF ir viena no lielākajām RTU un izmanto savu pieredzi jaunu programmu īstenošanā un zinātniskās pētniecības darbu izpildē. TMF mācās aptuveni 1300 studentu, strādā 130 akadēmiskā personāla un 50 palīgpersonāla vienības, tai skaitā vairāk nekā 30 profesoru, kuri vada institūtus, katedras un profesoru grupas un zinātniskās laboratorijas. Katru gadu TMF fakultātē pirmajā kursā uzņem apmēram 320 studentus valsts budžeta finansētās studiju vietās pamatstudijās. Stājoties TMF, studentiem tiek nodrošinātas plašas iespējas, atbilstoši interesēm un spējām, izvēlēties studiju programmu un vēlāk arī specializāciju. Ārzemju studenti var studēt slēdzot līgumu ar RTU Ārzemju studiju departamentu vai apmaiņas programmu SOCRATES/ERASMUS ietvaros.