1.sējums

RTU Zinātniskā žurnāla “Transport and Aerospace Engineering” 1.sējums