2012. gada 27. decembrī plkst 12:00 notiks disertāciju aizstavēšana

2012. gada 27. decembrī plkst 12:00 RTU Transporta un satiksmes zinātnes nozares Promocijas padomes P-20 atklātajā sēdē Rīgā, Lomonosova ielā 1A,  k-1, 218. auditorijā

 

Vjačeslavs Lapkovskis

 

Aizstāvēs disertāciju par tēmu “Feromagnētisko pulvermateriālu pārvietošana ar impulsa elektromagnētisko lauku“ inženierzinātņu grāda iegūšanai.

Recenzenti : prof. Dr.sc.ing. Jānis Bērziņš (Latvijas Jūras akadēmija), prof., Dr.habil.sc.ing. Jānis Rudzītis (Rīgas Tehniskā universitāte), prof., Dr.ing. Matthias Kolbe (University of Applied Sciences of Zwickau, Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5.


 

2012. gada 27. decembrī plkst 12:00 RTU Transporta un satiksmes zinātnes nozares Promocijas padomes P-20 atklātajā sēdē Rīgā, Lomonosova ielā 1A,  k-1, 218. auditorijā

 

Fjodors Mihailovs

 

Aizstāvēs disertāciju par tēmu  “Dzelzceļa pieostas stacijas un ostas mijiedarbības vadīšana, pamatojoties un imitācijas modelēšanu“ inženierzinātņu grāda iegūšanai.
 

Recenzenti: Prof., Dr.habil.sc. Gaļina Merkurjeva (Rīgas Tehniskā universitāte), Prof., dr.habil.sc.ing. Ramūnas Palšaitis (Viļņas Gedimina Tehniskā universitāte, Lietuva), Prof., Dr.habil.sc.ing. Genadijs Groševs (Sanktpēterburgas Valsts Ceļu Satiksmes universitāte, Krievija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5.