2014. gada 17. decembrī tiek organizēti 1; 2; 3 moduļa eksāmeni

2014. gada 17. decembrī, plkst.10:00 tiek organizēti 1; 2; 3 moduļa eksāmeni. 

Eksāmens notiks Lomonosova ielā 1a, k1, 202. auditorijā.

 

Reģistrēšanās eksāmeniem elektroniski līdz 15. decembrim. Reģistrējoties norādiet savu vārdu, uzvārdu un moduli, kuru kārtosiet.

 

Tā kā auditorijā ir ierobežots vietu skaits, tad neierašanās gadījumā lūgums pabrīdināt mani savlaicīgi, lai varētu dot iespēju eksāmenu kārtot citam studentam.