2014.gada 23. janvārī notiks zinātniskais seminārs

2014. gada 23. janvārī, plkst. 14:30, Lomonosova ielā 1A, k 1, 218. auditorijā notiks zinātniskais seminārs, kurā uzstāsies AERTI 1. un 2. kursa doktoranti

Arnis Križus ar tēmu "Sasniegumi un problēmas jūras transportā no elektrodrošības viedokļa", zinātniskā vadītāja dr.sc.ing., docente Margarita Urbaha 
Mareks Šlihta ar tēmu "Īpašās situācijas gaisakuģu nosēšanās fāzē", zinātniskais vadītājs dr.hab.sc.ing., profesors Vladimirs Šestakovs
Sergejs Tretjakovs ar tēmu "Lidmašīnu parka drošums", zinātniskais vadītājs dr.hab.sc.ing., profesors Jurijs Paramonovs