2.sējums

RTU Zinātniskā žurnāla “Transport and Aerospace Engineering” 2.sējums