30. oktobrī - RTU TMF Aeronautikas institūtā notiks svinīgs pasākums par godu tehniskās apkopes mācību organizācijas sertificēšanai

2014.gada 30. oktobrī - RTU TMF Aeronautikas institūtā notiks svinīgs pasākums par godu tehniskās apkopes mācību organizācijas sertificēšanai saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.2042/2003 147.daļas prasībām.

 

Jaunais mācību gads RTU TMF Aeronautikas institūtā iesākās ar lielu sasniegumu studiju kvalitātes paaugstināšanā – 2014.gada 10.septembrī Latvijas Civilās Aviācijas aģentūra apstiprināja Aeronautikas institūtu kā tehniskās apkopes mācību organizāciju saskaņā ar EK 2042./2003. 147.daļu sekojošās specialitātēs:

  • B1.1 kategorijā - lidmašīnas ar turbodzinēju (iem) tehniskā apkope;
  • B1.3 kategorijā – helikopteri ar turbodzinēju (iem);
  • B2 kategorijā – aviācijas elektronikas (avionikas) tehniskā apkope;
  • B3 kategorijā – virzuļdzinēju nehermetizēto lidmašīnu ar 2000 un mazāk kg maksimālo pacelšanās masu tehniskā apkope.

Aeronautikas institūta tehniskās apkopes mācību organizācijā ir ieviesta apmācības un kvalitātes vadības sistēma, kas atbilst Eiropas Aviācijas Drošības aģentūras un Latvijas Civilās Aviācijas aģentūras prasībām.

 

Šobrīd ikvienam Aeronautikas institūta 1. līmeņa augstākās izglītības profesionālo studiju un profesionālā bakalaura studiju programmas „Aviācijas transports” studentam un absolventam ir iespēja saņemt EK 2042./2003.147.daļas apstiprinātās tehniskās apkopes mācību organizācijas – Aeronautikas institūta – izsniegtu sertifikātu, kas apliecina studentu zināšanu atbilstību vienotām Eiropas un starptautiskajām prasībām. Sertifikāts, kas pēc eksāmena nokārtošanas tiek izsniegts studentam, ir angļu valodā un tiek atzīts visās pasaules valstīs.

 

RTU TMF Aeronautikas institūtā studenti sabalansēti apgūst gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas. Teorētiskās un praktiskās zināšanas ietver sevī konkrētus EK 2042./2003. 66.daļā noteiktos priekšmetus un tēmas. Teorētiskās zināšanas un praktiskās zināšanas tiek vadītas Aeronautikas institūta tehniskās apkopes mācību organizācijas mācību klasēs un darbnīcās. Pie tam vismaz 30 % no visām praktiskām nodarbībām notiek reālos gaisa kuģu tehniskās apkopes apstākļos uzņēmumos, ar kuriem Aeronautikas institūtam ir noslēgts līgums par studentu praksi – A/S AirBaltic, A/S Magnetic MRO (Igaunija), GM Helicopters, Baltic Aviation Services un Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku Aviācijas bāze.

 

Iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskā pieredze nodrošina studentiem starptautisku darba tirgu un plašas karjeras iespējas!