6.maijā, plkst.10:00 tiek organizēti 3. un 4. moduļa eksāmeni

2015. gada 6.maijā, plkst.10:00 tiek organizēti 3. un 4. moduļa eksāmeni. 

Eksāmens notiks Lomonosova ielā 1a, k1, 202. auditorijā.

Reģistrēšanās eksāmeniem elektroniski līdz 29. aprīlim. Reģistrējoties norādiet savu vārdu, uzvārdu un moduli, kuru kārtosiet.

Tā kā auditorijā ir ierobežots vietu skaits, tad neierašanās gadījumā lūgums pabrīdināt savlaicīgi, lai varētu dot iespēju eksāmenu kārtot citam studentam