AERTI direktors prof. A.Urbahs piedalījās konferencē par RPAS attīstību

Rīgas Tehniskās universitātes Aeronautikas institūta direktors prof. A.Urbahs piedalījās augsta līmeņa konferencē par tālvadības gaisa kuģu sistēmu (RPAS) attīstību Rīgā 5.-6.martā. Konferences laikā Aeronautikas institūta direktors prof. A.Urbahs tikās ar Satiksmes ministru A.Matīsu un LV CAA direktoru M.Gorodcovu.

Konferences par tālvadības gaisa kuģu sistēmām laikā galvenās Eiropas RPAS industrijas attīstībā iesaistītās puses vienojās par būtiskākajiem principiem, kā jāveido Eiropas regulējums, lai sākot no 2016.gada Eiropā varētu plaši izmantot šos gaisa kuģus. Šie principi atspoguļoti Rīgas deklarācijā par tālvadības gaisa kuģiem jeb droniem. Vairāk informācijas šeit: https://eu2015.lv/lv/jaunumi/zinas/817-pauz-kopigu-redzejumu-par-talakajiem-soliem-talvadibas-gaisa-kugu-attistibai