Apmācību gaita

AERTI TAMO apstiprinātais pamata mācību kurss sastāv no teorētiskās apmācības un praktiskās apmācības. Vismaz 30% no praktiskās apmācības notiek reālā darba vidē. Teorētiskās apmācības beigās tiek nozīmēts eksāmens, bet praktiskās apmācības beigās – praktiskais novērtējums.

Teorētiskajā apmācībā ietver mācību vielu, kas attiecas uz kategorijas vai apakškategorijas gaisa kuģa tehniskās apkopes licenci saskaņā ar EK 2042/2003 66. daļas 3. papildinājumu (Part 66 Appendix III).

Pamata apmācība sadalīta moduļos saskaņā ar EK Nr. 2042/2003 66.daļas I papildinājumu. Lai saņemtu kursu apmācības sertifikātu un atļauju kārtot eksāmenu, apmācāmajam jāapmeklē vismaz 90% no kalendārajā plānā plānotajām nodarbībām.

Teorētiskā eksaminācija ietver attiecīgās kategorijas/apakškategorijas mācību programmā noteikto mācību vielas profilu.

Praktiskā apmācība ietver sevī praktisko apmācību AERTI TAMO, kas tiek veikta paralēli teorētiskajai apmācībai kā laboratorijas darbi, praktisko apmācību AERTI TAMO laboratorijās/darbnīcās, un praktisko apmācību reālā darba vidē, kas sastāda vismaz 30% no kopējās praktiskās apmācības (sk. diagrammu).

Praktiskā novērtējuma elementā iekļauj parasto instrumentu/iekārtu praktisku lietojumu, reprezentatīvi izvēlēto gaisa kuģa daļu montāžu/demontāžu un piedalīšanos reprezentatīvajās tehniskās apkopes darbībās, pierādot tehniskās dokumentācijas izpratni un darba drošības standartu ievērošanu.

Lai ievērotu noslodzes vienmērīgu sadalījumu, teorētiskās apmācības ilgums dienā nepārsniedz 6 astronomiskās stundas jeb 8 akadēmiskās stundas, t.i. dienā netiek organizētas vairāk kā 4 mācību nodarbības. Vienas mācību nodarbības ilgums ir divas akadēmiskās stundas ar 5 minūšu starpbrīdi (saskaņā ar RTU studiju reglamentu).

Kontakti: aerti.tamo@rtu.lv