Bibliotēkas veidotie informācijas resursi

Datubāzes un citi e-resursi

RTU mācībspēku un darbinieku publikācijas – datubāze ir papildinājums RTU Zinātniskās bibliotēkas katalogam. Datubāzes saturs: RTU mācībspēku un darbinieku publicētie, promocijas, rediģētie, recenzētie, sastādītie/sagatavotie darbi; Raksti un grāmatas par RTU darbiniekiem un ar RTU saistītām personām; Raksti un grāmatas par RTU, tās vēsturi. 

 
Arhitektūra un būvniecība – datubāze atspoguļo informāciju par rakstiem žurnālos un rakstu krājumos arhitektūras un būvniecības nozarēs. Datubāzē pieejamo rakstu pilntekstus variet lasīt RTU ZB Būvniecības un arhitektūras filiālē. 
 
RTU ZB elektronisko resursu datubāze – datubāzē atspoguļoti elektroniskie resursi atbilstoši RTU studiju virzieniem. E-resursi pieejami globālajā tīmeklī, bet abonētie – tiešsaistē RTU tīklā un portālā ORTUS. 
 
Informācijpratības kurss ķīmijā 
 
RTU Zinātniskās bibliotēkas tīmekļa žurnāls 
 
ORTUS grāmatzīmes- RTU Zinātniskā bibliotēka sadarbībā ar IT dienestu piedāvā saviem lietotājiem ORTUS grāmatzīmes. Grāmatzīmēs apkopoti e-resursi atbilstoši RTU studiju virzieniem. Jums ir iespēja izmantot publisko sadaļu, ko veido bibliotēka, kā arī veidot savas grāmatzīmes un ieteikt saviem studiju biedriem studiju procesam noderīgus e-resursus.