Ir veikti petījumi sadarbībā ar „SV solutions”

RTU Aeronautikas institūts sadarbībā ar kompāniju „SV solutions” veica priekšpētījumus “Daudzfunkcionāla ģeodēzisko skenēšanas iekārtu datu iegūšanas un apstrādes sistēma”.

 

Pēc veiktiem pētījumu rezultātiem "SV solution" sadarbībā ar RTU AERTI plāno izstrādāt skenēšanas (zondēšanas) ierīces prototipu, ka arī iegūto datu apstrādes programmnodrošinājumu.