Kāpēc studēt AERTI?

Visās transporta jomās tuvākajos gados ir vērojams pieaugums pēc speciālistiem, kas ir zinoši transporta sistēmu loģistikas, aviācijas, tehnoloģiskā un tehniskā nodrošinājuma jautājumos. Latvijas un pasaules darba tirgū palielinājies pieprasījums pēc kvalificētiem un starptautiskajiem standartiem atbilstoši sagatavotiem aviācijas un transporta loģistikas inženieriem. 

Aeronautikas institūts piedāvā studijas perspektīvās studiju programmās – „Aviācijas transports” un „Transporta sistēmu inženierija”.
 
Jaunizveidotā Aeronautikas institūta studentiem RTU piedāvās arī jaunas studiju programmas, kuru absolventi varēs darboties plašākā darba tirgus diapazonā: gan kā pētnieki pētniecības centros, gan kā inženieri – konstruktori lidaparātu un aviācijas sistēmu ražošanas uzņēmumos, gan kā inženieri aviācijas remonta uzņēmumos, gan kā gaisa kuģu ekspluatācijas inženieri lidostās, gan kā gaisa loģistikas speciālisti loģistikas kompānijās u. c.