Maksa par pakalpojumiem

Maksa par AERTI TAMO pakalpojumiem tiek iekasēta saskaņā ar ikgadējo cenrādi, kas tiek apstiprināts vismaz 2 nedēļas pirms mācību gada sākuma un ir pieejama AERTO TAMO administrācijā pie lietvedes un pēc pieprasījuma var tikt izsūtīta uz norādīto e-pasta vai pasta adresi 7 darba dienu laikā.

Maksa tiek iekasēta par:

1.      Pilno apmācības kursu;

2.      Moduļu apmācību;

3.      Atkārtotas apmācības kursu;

4.      Pamata apmācības teorētiskajiem eksāmeniem;

5.      Sertifikāta sagatavošanu.

RTU TMF AERTI 2013./2014. mācību gada 2., 3. un 4. kursa studentiem 1. līmeņa augstākās izglītības profesionālo studiju vai profesionālā bakalaura studiju programmā „Aviācijas transports”, AERTI TAMO nodrošina bezmaksas pirmreizējo eksamināciju, maksu iekasējot tikai par sertifikāta sagatavošanu.

Kontakti: aerti.examinations@rtu.lv