Pakalpojumi

 

Bezmaksas pakalpojumi:
 • Bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas
 • Bibliogrāfisko rādītāju un e-bibliogrāfiju veidošana
 • Informācijas atlase
 • Lietotāju apmācība
 • Ekskursijas bibliotēkā 
Maksas pakalpojumi
 • Starptautiskais starpbibliotēku abonements
 • Dokumentu kopiju piegāde;
 • Kopēšana;
 • Iesiešana;
 • Datorizdruka;
 • Skenēšana.