Pēdējā iespēja vidusskolu un ģimnāziju beidzējiem turpināt izglītību RTU studiju programmā "Transporta sistēmu inženierija"

Atgādinām, ka pašreiz vēl ir pēdējā iespēja vidusskolu un ģimnāziju beidzējiem, kuri vēl nav izdarījuši pareizo izvēli, turpināt izglītību RTU studiju programmā "Transporta sistēmu inženierija", lai iegūtu profesionālā bakalaura grādu transportsistēmu inženierijā un transportsistēmu inženiera kvalifikāciju.

 Vēl ir atlikušas divas dienas līdz piektdienai 28. augustam, lai iesniegtu dokumentus RTU Uzņemšanas komisijā Kaļķu iela 1-121. kab. no plkst. 9:00 - 17:45.