Prakse

A/S "Air Baltic Corporation"

B1.1 kategorija

AS Air Maintenance Estonia

B1.1 kategorija

SIA "GM HELICOPTERS"

B1.3 kategorija

Rīgas zinātniski eksperimentālais centrs "AVIATEST LNK"

 

Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku aviācijas bāze „Lielvārde”

B1.3 kategorija

Transporta un sakaru institūts / Akadēmiskais un profesionālais aviācijas centrs

 

 

"Baltic Aviation Service"

B3 kategorija

 Lai apmācāmais saņemtu pozitīvu praktisko novērtējumu, viņam jāizpilda konkrētas mācību programmas prasības attiecībā uz praktisko nodarbību ilgumu:

1.      Jāapmeklē vismaz 90% no nodarbībām;

2.      Jāuzrāda aizpildīta prakses grāmata;

3.      Jānodod prakses atskaite;

4.      Jānodod apmācāmā raksturojums;

5.      Jāaizstāv prakses atskaite komisijas priekšā.

Kontakti: aerti.tamo@rtu.lv