Prakses noformēšana

 

Izvēlies prakses koordinatoru AERTI (pasniedzēju, kurš turpmāk vadīs Tavu diplomdarbu)
Aizpildi prakses iesniegumu (veidlapa ir pieejama ORTUSā) un kopā ar koordinatoru sarakstiet prakses uzdevumus (prakses līguma 1. pielikums; meklē ORTUSā)
Aizpildītā iesnieguma elektronisko formu nosūti uz e-pasta adresi: Anna.Naumova@rtu.lv, norādot vēstulē vēlamo prakses uzsākšanas datumu (iespējamie prakses termiņi ir pieejami ORTUSā)
Parakstītu iesniegumu (1 ekspemplārā) un prakses uzdevumus (3 eksemplāros) nodod prakses organizatoram AERTI (A.Naumova)209. kabinetā
Prakses organizators AERTI uz Tava iesnieguma pamata sastāda prakses līgumu (3 eksemplāros)
Paraksti prakses līgumu un prakses uzdevumus uzņēmumā un nogādā 1 ekspemplāru prakses organizatoram AERTI