RTU STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE / 53RD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES 150 GADU JUBILEJAI VELTĪTĀ 53. STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE UN 1. PASAULES INŽENIERU UN RPI/RTU ABSOLVENTU KONGRESS

 

Rīga, 2012. gada 10.–12. oktobris

Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā, Ķīpsalas iela 8, Rīga

 

Vairāk lasīt RTU mājas lapā un Konferences lapā

 

RIGA TECHNICAL UNIVERSITY 53RD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE DEDICATED TO THE 150TH ANNIVERSARY AND THE 1ST CONGRESS OF WORLD ENGINEERS AND RIGA POLYTECHNICAL INSTITUTE/RTU ALUMNI

 
10–12 October 2012, Riga
Ķīpsala International Exhibition Centre, 8 Ķīpsalas St., Riga

 

More info on RTU home page and Conference page