Sertifikātu izsniegšana

Mācību kursu apmeklējums un eksāmenu rezultāti ir galvenie kritēriji, kas nosaka sertifikāta izdošanu – jāapmeklē vismaz 90% no nodarbībām un / vai eksāmenā jāiegūst vismaz 75% pozitīvs vērtējums.

AERTI TAMO pastāv 2 veidu pamata apmācības un eksaminācijas sertifikātu izsniegšana:

  • Sertifikāts par pamata apmācības beigšanu (ja students apmeklējis vismaz 90% nodarbību);
  • Sertifikāts par eksāmena nokārtošanu (ja eksāmenā saņemts vismaz 75% pozitīvs novērtējums).

Saskaņā ar EK 2042/2003 147. daļas III papildinājumu (AMC to Appendix III to Part 147), AERTI TAMO izsniedz sertifikātu par viena moduļa, apakšmoduļa vai tēmas beigšanu (gadījumā, ja students ir izvēlējies iziet atsevišķu moduļu, apakšmoduļu vai tēmu apmācību) un sekmīgu eksāmena nokārtošanu (ja students apmeklējis vismaz 90% nodarbību un pirmajā eksāmenā saņemts vismaz 75% pozitīvs novērtējums).

Sertifikāts tiek izsniegts 10 dienu laikā pēc eksāmena nokārtošanas un visu finanšu saistību nokārtošanas.

Kontakti: aerti.tamo@rtu.lv