Studiju formas

RTU akadēmiskās un profesionālās studiju programmās var studēt gan pilna (dienas), gan nepilna (vakara un neklātienes) laika studiju formās.


Pilna laika studijas – studiju forma, kurai atbilst 40 kredītpunkti akadēmiskajā gadā un ne mazāk kā 40 akadēmiskās stundas nedēļā.

Pilna laika studiju formas studentiem nodarbības un laboratorijas darbi notiek darbdienās. 

IESTĀJNOSACĪJUMI PAMATSTUDIJU PROGRAMMĀS: 
Lai studētu RTU un 2010. gadā pretendētu uz kādu no 1846 pamatstudiju valsts budžeta finansētām studiju vietām, jānokārto centralizētie eksāmeni, kā arī atsevišķās studiju programmās iestājpārbaudījums zīmēšanā. 
 
Kā arī svarīgi atcerēties, ka Vidējās izglītības dokumentā 7 mācību priekšmetos:
matemātikā, fizikā, ķīmijā, informātikā, latviešu valodā, svešalodā (angļu, vācu vai franču), ekonomikā, dabaszinātnēs atzīme nav zemāka par 4 (četri). 
 
PILNA LAIKA STUDIJU PROGRAMMAS: PAMATSTUDIJU PROGRAMMAS
Pēdējās izmaiņas 13.08.2010.  


Nepilna laika studijas
– studiju forma, kurai atbilst mazāk kā 40 kredītpunkti akadēmiskajā gadā un mazāk kā 40 akadēmiskās stundas nedēļā.

Nepilna laika (neklātienes) studiju formas studentiem nodarbības un laboratorijas darbi notiek sestdienās.

Konsultācijas, ieskaites un eksāmeni tiek plānoti arī darba dienās. 
Nepilna laika (vakara) studiju formas studentiem nodarbības notiek pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 18 līdz 21 (dažas nodarbības var tikt plānotas arī piektdienās un sestdienās). 
 
IESTĀJNOSACĪJUMI 
Nepilna laika (vakara un neklātienes) maksas studiju programmās ieskaita:
  • pēc studiju maksas par pirmo pusgadu samaksas,
  • bez CE sertifikāta vai iestājpārbaudījumu kārtošanas. 
NEPILNA LAIKA MAKSAS STUDIJU PROGRAMMAS: Pamatstudiju programmas
 
Neklātienes un vakara studiju departaments
Āzenes ielā 16/20–306, Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67089413
Fakss: 67089371
E-pasts: nvsd rtu.lv
Direktore Sandra Ružecka
Pēdējās izmaiņas 13.08.2010.
 
Avots: RTU