Studiju līmeņi

RTU īsteno 3 līmeņu akadēmiskās un profesionālās studiju programmas, kas atbilst Eiropas Savienības augstākās izglītības vienotās telpas veidošanai veltītās Boloņas 1999. gada konferences deklarācijas nostādnēm.

Akadēmiskās studijas paredzētas bakalaura, maģistra akadēmiskā grāda un doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Profesionālās studijas paredzētas profesionālās kvalifikācijas vai profesionālā grāda un profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.


 

Avots: RTU