Tiek izsludināta manuskriptu (tikai angliski) iesniegšana RTU zinātniska žurnāla „Transport and Aerospace Engineering” 2.sējumam.

Tiek izsludināta manuskriptu (tikai angliski) iesniegšana RTU zinātniska žurnāla „Transport and Aerospace Engineering” 2.sējumam.

 

Lūdzam sūtīt tos līdz 2014.gada 30.septembrim uz adresi aerti@rtu.lv

Manuskriptu noformēšanas nosacījumi ir atrodami:

http://aerti.rtu.lv/taxonomy/term/259,

kā arī https://ortus.rtu.lv/science/lv/series/22

 

Pilna apjoma RTU zinātniskais žurnāla „Transport and Aerospace Engineering” 1.sējuma raksti lasāmi - https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/18058

 

RTU zinātniskais žurnāls „Transport and Aerospace Engineering” tiek izdots no 2014.gada pavasara. Tā publicēšana ir paredzēta 2 reizes gadā – pavasarī un rudenī. Zinātniskais žurnāls tiek publicēts tikai angliski un rakstu publicēšana tiek veikta pēc ne mazāk kā 2 zinātnisku recenzentu pozitīva atzinuma.

 

Žurnāla rakstu autoru pētniecības tēmas sevī iekļauj jaunākos gan praktiskos, gan teorētiskos pētījumus un izmēģinājumus transporta jomā, īpaši aerokosmiskajā inženierijā. Žurnāls fokusējas uz jauniem atklājumiem minētajās sfērās, īpašu uzmanību pievēršot ziņojumiem ar vislielāko teorētisko un praktisko nozīmību.