Transporta un mašīnzinību fakultāte tiek pārdēvēta par Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāti (MTAF)

Saskaņā ar RTU Senāta lēmumu no 2015. gada 23. marta sēdes (protokols Nr.588), ar 2015.gada 01.Jūliju Transporta un mašīnzinību fakultāte tiek pārdēvēta par Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāti (MTAF).

 

Saskaņā ar MTAF nolikuma 1.4.punktu, MTAF nosaukums citās valodās:

angļu:    Faculty of Mechanical engineering, Transport and Aeronautics;

vācu:    Fakultät für Maschinenwissenschaften, Transport und Aeronautik.

 

Studentu vajadzībām rakstu darbu titullapas ar jauno fakultātes nosaukumu pieejamas šeit: LAT  ENG