Uzņemšana

Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (RTU MTAF) Aeronautikas institūtā (AERTI) iespējams iegūt profesionālo bakalaura vai maģistra grādu vienā no divām AERTI īstenotajām programmām, kā arī iegūt doktora grādu nozarē transports.

Bakalaura profesionālo studiju programmas:

Profesionālās maģistra studiju programmas:

Doktora līmeņa studiju programma:

Studiju programmas "Transporta sistēmu inženierija" buklets

Studiju programmas "Aviācijas transports" buklets

 

Aktuālā informācijas par uzņemšanu rtu.lv.

Centralizētie eksāmeni un iestājpārbaudījumi (vairāk lasi rtu.lv)

 • centralizētie eksāmeni:​
  • MATEMĀTIKĀ
  • FIZIKĀ vai SVEŠVALODĀ.

Bakalaura līmeņa studijas

Maģistra līmeņa un 2. līmeņa profesionālās studiju programmas

Doktora līmeņa studijas

 

 

Aeronautikas institūta studiju programmas

 


Aeronautikas institūts piedāvā studijas perspektīvās studiju programmās:

 • Transporta sistēmu inženierija”
  un
 • „Aviācijas transports”.

„Transporta sistēmu inženierija” studiju programmu AERTI īsteno profesionālā bakalaura, profesionālā maģistra un doktora līmenī  ar specializēšanās  virzieniem:

 • „Loģistika un transporta sistēmas”
 • „Transportmašīnu ekspluatācijas un remonta tehnoloģijas”.

Visās transporta jomās tuvākajos gados pieaugs pieprasījums pēc speciālistiem, kas ir zinoši transporta sistēmu loģistikas, tehnoloģiskā un tehniskā nodrošinājuma jautājumos. Īpaša loma mūsdienīgās transporta sistēmās ir visprogresīvākajām tehnoloģijām, kas saistītas ar tā dēvēto multimodālo un intermodālo pārvadājumu realizāciju, kas paredz visu galveno transporta veidu izmantošanu (dzelzceļa, automobiļu, jūras, aviācijas un cauruļvadu) to optimālā kombinācijā.

Programmas absolventi ir spējīgi risināt plašu, sarežģītu, tehnoloģiski ietilpīgu jautājumu spektru, kas ir saistīti ar kravu pārstrādes tehnoloģisko procesu organizāciju transporta terminālos (transportlīdzekļu iekraušana un izkraušana, kravu šķirošana un konsolidācija, noliktavu un terminālu saimniecības vadīšana, dažādu darbu mehanizācija un automatizācija utt.), visu veidu transporta līdzekļu, kravu celšanas un transportēšanas mehānismu ekspluatāciju un remontu, kā arī jaunu mašīnu un mehānismu projektēšanu un ražošanu.

Darba iespējas absolventiem: dažādos sauszemes, jūras un gaisa transporta un loģistikas uzņēmumos, organizācijās un ekspedīcijas firmās, kuras veic efektīvu transporta tehnoloģisko sistēmu un tehnoloģiju, kas saistītas ar kravu un pasažieru pārvadājumu loģistisko un tehnisko nodrošinājumu, izstrādāšanu un uzturēšanu. Absolventi veiksmīgi strādā tādos uzņēmumos kā „DHL”, „DPD Latvia”, „Schenker Stinnes Logistics”, „KARSTEN Latvian”, Latvijas nacionālajā aviokompānijā „airBaltic”, Rīgas un Ventspils ostās, VAS „Latvijas dzelzceļš”, „Aviatest”, „TTS AVIA” u. c.

„Aviācijas transports”studiju programmu  AERTI īsteno koledžas, profesionālā bakalaura, profesionālā maģistra un doktora līmenī  ar specializēšanās  virzieniem:

 • Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas tehiķis mehāniķis
 • Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķis avioniķis
 • Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas inženieris
 • Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas inženieris.

Neiespējami iedomāties mūsdienu pasauli bez aviācijas. Un tas nav tikai romantisks sudrabaina lainera pilota tēls. Latvijas un pasaules darba tirgū palielinājies pieprasījums pēc kvalificētiem un starptautiskajiem standartiem atbilstoši sagatavotiem aviācijas inženieriem.

Aviācijas inženieri tie ir speciālisti mehānikā un avionikā (aviācijas elektronikā), kas izpilda gaisa kuģu tehnisko apkopi, ekspluatāciju un remontu uz zemes. No viņu darba lielā mērā atkarīga gaisa kuģu lidojumu drošība. Aviācijas inženieriem nepieciešamas padziļinātas zināšanas aerodinamikā, gaisa kuģu un dzinēju konstrukcijā, radiolokācijā, navigācijā utt.
Aeronautikas institūta absolventi varēs darboties plašākā darba tirgus diapazonā: gan kā gaisa kuģu ekspluatācijas inženieri lidostās, gan kā inženieri – konstruktori lidaparātu un aviācijas sistēmu ražošanas uzņēmumos, gan kā inženieri aviācijas remonta uzņēmumos, gan kā pētnieki pētniecības centros, gan kā gaisa transporta loģistikas speciālisti loģistikas kompānijās u. c.
 

I. līmeņa augstākās izglītības profesionālās studijas

Studiju programma: AVIĀCIJAS TRANSPORTS

Studiju ilgums: 2,5 gadi.
Iegūstamā kvalifikācija:

 • Gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķis mehāniķis
 • Gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķis avioniķis

Prasības studiju programmas apguvei: vidējā vai vidējā profesionālā izglītība.

 

Profesionālā bakalaura studijas

(II. līmeņa profesionālā augstākā izglītība)

Studiju programma: TRANSPORTA SISTĒMU INŽENIERIJA
Studiju ilgums: 4 gadi
Iegūstamais akadēmiskais grāds: bakalaura profesionālais grāds transportsistēmu inženierijā
Iegūstamā kvalifikācija: transportsistēmu inženiera profesionālā kvalifikācija
Prasības studiju programmas apguvei: vidējā vai vidējā profesionālā izglītība

Studiju programma: AVIĀCIJAS TRANSPORTS
Studiju ilgums: 4 gadi
Iegūstamais akadēmiskais grāds: bakalaura profesionālais grāds aviācijas transportā
Iegūstamā kvalifikācija:

 • Gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas inženiera kvalifikācija vai
 • Gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas inženiera kvalifikācija

Prasības studiju programmas apguvei: vidējā vai vidējā profesionālā izglītība.

 

Profesionālā maģistra studijas

Studiju programma: TRANSPORTA SISTĒMU INŽENIERIJA
Studiju ilgums: 2 gadi
Iegūstamais akadēmiskais grāds: maģistra profesionālais grāds transportsistēmu inženierijā
Iegūstamā kvalifikācija: transportsistēmu inženiera profesionālā kvalifikācija
Prasības studiju programmas apguvei:Inženierzinātņu bakalaura grāds.

Studiju programma: AVIĀCIJAS TRANSPORTS
Studiju ilgums: 2 gadi
Prasības studiju programmas apguvei: II. līmeņa profesionālā izglītība.
Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Aviācijas transporta inženiera kvalifikācija un maģistra profesionālais grāds aviācijas transportā
Studiju ilgums: 3 gadi
Prasības studiju programmas apguvei: Inženierzinātņu akadēmiskā bakalaura grāds mašīnzinātnē vai elektrozinātnē .

Pēc maģistra grāda saņemšanas ir iespējams turpināt studijas doktora programmā "Transports"un iegūt inženierzinātņu doktora grādu.

 

Doktora studijas

Studiju programma: TRANSPORTS
Studiju ilgums: 4 gadi
Iegūstamais akadēmiskais grāds: inženierzinātņu doktors
Prasības studiju programmas apguvei: Inženierzinātņu maģistra grāds.

Tuvākajā laika Aeronautikas institūts piedāvās arī jaunas studiju programmas, kuru absolventi varēs darboties plašākā darba tirgus diapazonā: gan kā pētnieki pētniecības centros, gan kā inženieri – konstruktori lidaparātu un aviācijas sistēmu ražošanas uzņēmumos, gan kā inženieri aviācijas remonta uzņēmumos, gan kā gaisa kuģu ekspluatācijas inženieri lidostās, gan kā gaisa transporta loģistikas speciālisti loģistikas kompānijās u. c.