Uzņemšana

Ja pretendents vēlas tikt apmācīts vai eksaminēts AERTI TAMO, viņš iesniedz pieteikuma veidlapu un tā pielikumus AERTI TAMO. Ja pretendents atbilst EK Nr. 2042/2003 66.daļas, 147.daļas un LV CAA prasībām, viņš var uzsākt mācības, ja ne – atkārtotiiesniegt pieteikumu, kad atbildīs EK Nr. 2042/2003 66., 147.daļas un LV CAA prasībām.

Pieteikuma veidlapa pieejama šeit

 

Pieteikuma veidlapa jāaizpilda ar drukātiem burtiem, jāparaksta un elektroniskā formātā kopā ar pielikumiem jānosūta uz e-pastu aerti.tamo@rtu.lv un personīgi jānogādā AERTI TAMO lietvedībā Lomonosova ielā 1A k-1, 310.kabinetā.

 

Kontakti: aerti.tamo@rtu.lv