Intelligent Transport Systems 2012

Intelligent Transport Systems 2012

Aicinām Jūs un Jūsu kolēģus piedalīties starptautiskajā zinātniski – tehniskajā konferencē “INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS 2012 (ITS’12)”, kura notiks 2012.gadā no 18. līdz 20.jūlijam, Rīgas Biznesa skolā, Skolas ielā 11, Rīgā, Latvijā.

Konferences mērķis ir apmainīties ar zinātniski – tehnisko informāciju, jauno tehnoloģiju un tehnikas perspektīvo ceļu noteikšana un attīstība, kopīgo zinātnisko programmu izstrāde, starptautiskās sadarbības attīstīšana, biznesa kontaktu un komerciālu sakaru veidošana transporta jomā, tajā skaitā Aeronautikas nozarē.

Konferences organizētāji:

 Riga Technical University (Latvia)

    Riga Technical University, Institute of Aeronautics (Latvia)

   Latvijas Jūras akadēmija 
  University of Ottawa (Canada)
 Agentur Kronstadt GmbH (Germany)
 Aviatest 

Konferences ietvaros tiek piedāvāts organizēt sekojošu zinātnisko sekciju darbību:

  • Aeronautika;
  • Jūras transports un infrastruktūra;
  • Zemes transports un infrastruktūra;
  • Mūsdienīgu transporta mašīnbūves tehnoloģijas;
  • Mūsdienu inženieru izglītības problēmas. Eiropas integrācija izglītībā.

Konferences darba valodas – latviešu, angļu, krievu.

Tiek plānots izdevums oriģinālajā konferences materiāla valodā Rīgas Tehniskās Universitātē tēžu krājumā un zinātnisko rakstu krājumā. Dalībniekiem jāiesniedz tēzes līdz 2012.gada 1.jūlijam un jāsagatavo arī rakts.

Dalībnieku reģistrācija notiks 18.jūlijā no 09:30 līdz 10:00 pēc adreses: Rīga, Skolas ielā 11Rīgas Biznesa skola.


Konferences dalībnieku dzīvošana tiek plānota viesnīcās un atpūtas namos gan Rīgā, gan arī Jūrmalā.

Informācija pa tālruni:

Rīga,(+371) 670899864

E-mail:nadina.tarancova@rtu.lv; aerti@rtu.lv

Konferences zinātniskā sekretāre:Nadīna Tarancova

Veidlapas:
Paraugs tēzēm AERTI - IT`s 2012
Pieteikuma forma AERTI - IT`s 2012
Tēžu noformēšana AERTI - IT`s 2012
Programma - IT' s 2012

Syndicate content