Inovatīvas vēja enerģētiskās iekārtas ar vertikālo rotācijas asi industriālā prototipa izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai

Jaunākie notikumi projektā 2015.gada augustā

Jaunākie notikumi projektā 2015.gada augustā

 

Projekts Nr. Nr. 2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/011 „Inovatīvas vēja enerģētiskās iekārtas ar vertikālo rotācijas asi industriālā prototipa izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai” (RTU PVS ID 1781)

 

2015.gada augustā veiksmīgi noslēgta projekta īstenošana.

Projekta ietvaros RTU Aeronautikas institūtā īstenotas sekojošas aktivitātes:

1.aktivitāte „Vēja enerģētiskās iekārtas eksperimentālā parauga izveide,  testēšana un kvalitātes novērtēšana, raksturlielumu un parametru optimizēšana (aerodinamiskie, masas, izturības u.tml.)”

2.aktivitāte “Vēja enerģētiskās iekārtas 3D modeļa izstrāde CAD (Computer-aided design) vidē”

3.aktivitāte “Vēja enerģētiskās iekārtas detaļu automatizētas ražošanas tehnoloģijas CAM (Computer-aided manufacturing) vidē izstrāde”

7.aktivitāte „Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana”

8.aktivitāte “Pētniecības rezultātu publiskās pieejamības nodrošināšana”. 

 

Aktivitāšu ietvaros sasniegti šādi rezultāti:

 • VEI eksperimentālais paraugs,
 • VEI eksperimentālā parauga aerodinamisko izmēģinājumu rezultāti (raksturlielumu un parametru apraksts),
 • VEI 3D modelis CAD vidē (rasējumi),
 • VEI detaļu ražošanas tehnoloģijas apraksts,
 • Latvijas patenta „Vertikālās rotācijas ass vēja enerģētiskās iekārtas rotors ar aerodinamisku starteri/bremzi” pieteikums,
 • Eiropas Kopienas dizainparaugs „Vēja turbīnu rotors” Nr. 002762013-0001 no 28.08.2015.

Projekta ietvaros sagatavotas sekojošas publikācijas:

 • Designing of variable geometry wind turbine using CAD/CAE Technologies,
 • Development and assessment of planetary gear unit for vertical rotation axis Wind turbine experimental prototype,
 • Aerodynamic research of variable geometry wind turbine experimental prototype,
 • Vertical rotation axis variable geometry wind turbine efficiency research and evaluation,
 • Wind turbine blade evaluation and monitoring in field condition.

Par projekta rezultātiem ziņots sekojošās konferencēs:

 • RTU 56. starptautiskā zinātniskā konference;
 • Augsta līmeņa konference par Tālvadības gaisa kuģu sistēmām (RPAS), ko sadarbībā ar Eiropas Komisiju rīko Latvija kā prezidējošā valsts Eiropas Savienības Padomē;
 • 20. Starptautiskā zinātniskā konference “Mechanika-2015” (Kauņas Tehniskā universitāte);
 • Starptautiskā conference par zinātniskajiem aspektiem pilotētu un bez pilota lidaparātu lietošanā (Polish Air Force Academy in Dęblin).

RTU Stratēģiskās attīstības departamenta Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļa nodrošina sekmīgu projekta administratīvu vadību un sniedz atbalstu projekta aktivitāšu īstenošanai

 

Sagatavots un publicēts: 11.09.2015.

Jaunākie notikumi projektā 2015.gada maijā – 2015.gada jūlijā

Jaunākie notikumi projektā 2015.gada maijā – 2015.gada jūlijā

 

Projekts Nr. Nr. 2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/011 „Inovatīvas vēja enerģētiskās iekārtas ar vertikālo rotācijas asi industriālā prototipa izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai” (RTU PVS ID 1781)

 

Laika posmā no 2015.gada maija līdz 2015.gada jūlijam projekta ietvaros RTU Aeronautikas institūtā īstenota 8. aktivitāte “Pētniecības rezultātu publiskās pieejamības nodrošināšana”. Aktivitātes ietvaros sagatavotas sekojošas publikācijas:

 • Designing of variable geometry wind turbine using CAD/CAE Technologies;
 • Development and assessment of planetary gear unit for vertical rotation axis Wind turbine experimental prototype;
 • Aerodynamic research of variable geometry wind turbine experimental prototype;
 • Vertical rotation axis variable geometry wind turbine efficiency research and evaluation;Wind turbine blade evaluation and monitoring in field condition.

RTU Stratēģiskās attīstības departamenta Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļa nodrošina sekmīgu projekta administratīvu vadību un sniedz atbalstu projekta aktivitāšu īstenošanai.

 

Sagatavots un publicēts: 04.08.2015.

Jaunākie notikumi projektā 2015.gada februārī – 2015.gada aprīlī

Jaunākie notikumi projektā 2015.gada februārī – 2015.gada aprīlī

 

Projekts Nr. Nr. 2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/011 „Inovatīvas vēja enerģētiskās iekārtas ar vertikālo rotācijas asi industriālā prototipa izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai” (RTU PVS ID 1781)

 

Laika posmā no 2015.gada februāra līdz 2015.gada aprīlim projekta ietvaros RTU Aeronautikas institūtā īstenota 8. aktivitāte “Pētniecības rezultātu publiskās pieejamības nodrošināšana”. Aktivitātes ietvaros uzsāktas tēžu sagatavošana sekojošās tēmās:

 

“Vēja enerģētiskās iekārtas ar mainīgu ģeometriju detaļu automatizetās ražošanas tehnoloģijas CAM vidē izstrāde”;

“Vēja dzinēja ar mainīgu ģeometriju 3D modeļa izstrāde CAD (Computer-aided design) vidē”;

“Vēja enerģētiskās iekārtas reduktora izpēte un novērtēšana".

 

RTU Stratēģiskās attīstības departamenta Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļa nodrošina sekmīgu projekta administratīvu vadību un sniedz atbalstu projekta aktivitāšu īstenošanai.

 

Sagatavots un publicēts: 11.05.2015.

Jaunākie notikumi projektā 2014.gada novembrī – 2015.gada janvārī

Jaunākie notikumi projektā 2014.gada novembrī – 2015.gada janvārī

 

Projekts Nr. Nr. 2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/011 „Inovatīvas vēja enerģētiskās iekārtas ar vertikālo rotācijas asi industriālā prototipa izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai” (RTU PVS ID 1781)

 

 

Laika periodā no 2014. gada novembra līdz 2015.gada janvāra beigām pētījumi tika veiksmīgi noslēgti projekta 2., 3. Un 4.aktivitātē. Tā pat veiksmīgi uzsākta projekta 9.aktivitātes īstenošana:

VEI eksperimentālais paraugs

2. aktivitātes „Vēja enerģētiskās iekārtas eksperimentālā parauga izveide,  testēšana un kvalitātes novērtēšana, raksturlielumu un parametru optimizēšana (aerodinamiskie, masas, izturības u.tml.)” ietvaros:

*      Veikta pilna VEI eksperimentālā parauga izveide, testēšana un kvalitātes novērtēšana.

3. aktivitātes “Vēja enerģētiskās iekārtas 3D modeļa izstrāde CAD (Computer-aided design) vidē” ietvaros:

*      Izveidots pilns 3D modelis CAD vidē.

4. aktivitātes “Vēja enerģētiskās iekārtas detaļu automatizētas ražošanas tehnoloģijas CAM (Computer-aided manufacturing) vidē izstrāde” ietvaros:

*      Pabeigta VEI eksperimentālā modeļa ražošana.

VEI uzstādīšanas modelēšanas piemērs
izmantojot 3-D modelēšanu.

9. aktivitātes “Pētniecības rezultātu publiskās pieejamības nodrošināšana” ietvaros:

*      Uzsākta informācijas apkopošana publikāciju sagatavošanai.

RTU Stratēģiskās attīstības departamenta Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļa nodrošina sekmīgu projekta administratīvu vadību un sniedz atbalstu projekta aktivitāšu īstenošanai.

Sagatavots un publicēts: 05.01.2015.

 

Jaunākie notikumi projektā 2014.gada augustā – 2014.gada oktobrī

Jaunākie notikumi projektā 2014.gada augustā – 2014.gada oktobrī

Projekts Nr. Nr. 2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/011 „Inovatīvas vēja enerģētiskās iekārtas ar vertikālo rotācijas asi industriālā prototipa izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai” (RTU PVS ID 1781)

Laika periodā no 2014. gada augsta sākuma līdz 2014.gada oktobra beigām pētījumi tika veiksmīgi turpināti visās projekta apakšgrupās.

Vēja tuneļa pamata shēma

2. aktivitātes „Vēja enerģētiskās iekārtas eksperimentālā parauga izveide,  testēšana un kvalitātes novērtēšana, raksturlielumu un parametru optimizēšana (aerodinamiskie, masas, izturības u.tml.)” ietvaros:

*      Veikta VEI eksperimentālā parauga daļu un mezglu komplektēšana,

*      Veikti VEI eksperimentālā parauga aerodinamiskie izmēģinājumi.

3. aktivitātes “Vēja enerģētiskās iekārtas 3D modeļa izstrāde CAD (Computer-aided design) vidē” ietvaros:

*      Turpināta konstrukcijas mezglu projektēšana CAD vidē,

*      Sagatavoti VEI eksperimentālā parauga rasējumi.

Vēja atdeves koeficienta atkarība no vēja turbīnas lāpstiņu straujuma koeficienta

Vēja ģeneratora 3-D modelis, kopējais skats.

4. aktivitātes “Vēja enerģētiskās iekārtas detaļu automatizētas ražošanas tehnoloģijas CAM (Computer-aided manufacturing) vidē izstrāde” ietvaros:

*      Uzsākta VEI eksperimentālā parauga daļu izgatavošana.

VEI eksperimentālā parauga maināmās ģeometrijas konstrukcija.

RTU Stratēģiskās attīstības departamenta Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļa nodrošina sekmīgu projekta administratīvu vadību un sniedz atbalstu projekta aktivitāšu īstenošanai.

Sagatavots un publicēts: 04.11.2014.

 

Jaunākie notikumi projektā 2014.gada maijā – 2014.gada jūlijā

Jaunākie notikumi projektā 2014.gada martā – 2014.gada aprīlī

Projekts Nr. Nr. 2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/011 „Inovatīvas vēja enerģētiskās iekārtas ar vertikālo rotācijas asi industriālā prototipa izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai” (RTU PVS ID 1781)

 

Laika periodā no 2014. gada maija līdz 2014.gada jūlija beigām pētījumi tika veiksmīgi uzsākti visās projekta apakšgrupās.

Kompozītmateriāla sagatavošana

 

2. aktivitātes „Vēja enerģētiskās iekārtas eksperimentālā parauga izveide,  testēšana un kvalitātes novērtēšana, raksturlielumu un parametru optimizēšana (aerodinamiskie, masas, izturības u.tml.)” ietvaros:

 • Veikti VEI izgatavošanas kompozītmateriālu testi,
 • Sagatavots VEI eksperimentālā parauga aprīkojums aerodinamisko izmēģinājumu veikšanai.

Paraugulīmēšanas process

3. aktivitātes “Vēja enerģētiskās iekārtas 3D modeļa izstrāde CAD (Computer-aided design) vidē” ietvaros:

 • Veikta konstrukcijas mezglu projektēšana CAD vidē,
 • Veikta stiprības parametru noteikšana.

VEI eksperimentālā parauga lāpstiņu caurpūšana aerodinamiskajā caurulē

Vēja enerģētiskās iekārtas vārpstas mezgls

4. aktivitātes “Vēja enerģētiskās iekārtas detaļu automatizētas ražošanas tehnoloģijas CAM (Computer-aided manufacturing) vidē izstrāde” ietvaros:

 • Uzsākta CAM programmatūru sastādīšana VEI eksperimentālā parauga daļu izgatavošanai.

Ražošanas procesa modelēšana CAM programmatūrā

 

RTU Stratēģiskās attīstības departamenta Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļa nodrošina sekmīgu projekta administratīvu vadību un sniedz atbalstu projekta aktivitāšu īstenošanai.

Sagatavots un publicēts: 06.08.2014.

Jaunākie notikumi projektā 2014.gada martā – 2014.gada aprīlī

Jaunākie notikumi projektā 2014.gada martā – 2014.gada aprīlī

Projekts Nr. Nr. 2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/011 „Inovatīvas vēja enerģētiskās iekārtas ar vertikālo rotācijas asi industriālā prototipa izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai” (RTU PVS ID 1781)

 

Laika periodā no 2014. gada marta līdz 2014.gada aprīļa beigām pētījumi tika veiksmīgi uzsākti visās projekta apakšgrupās.

2. aktivitātes „Vēja enerģētiskās iekārtas eksperimentālā parauga izveide,  testēšana un kvalitātes novērtēšana, raksturlielumu un parametru optimizēšana (aerodinamiskie, masas, izturības u.tml.)” ietvaros:

 • Izveidots un apstiprināts VEI rasējumu izgatavošanas plāns.
 • Uzsākta rasējumu sagatavošana.

Rasējuma paraugs ar iekļautiem kvalitātes standartiem

 

3. aktivitātes “Vēja enerģētiskās iekārtas 3D modeļa izstrāde CAD (Computer-aided design) vidē” ietvaros:

 • Izveidots un apstiprināts CAD modeļa daļu izveidošanas plāns.
 • Uzsākta CAD modeļa izstrāde.

Rasējumu sagatavošana SolidWorks vidē

 

RTU Stratēģiskās attīstības departamenta Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļa nodrošina sekmīgu projekta administratīvu vadību un sniedz atbalstu projekta aktivitāšu īstenošanai.

VEI mezglu projektēšana CAD vidē

 

Sagatavots un publicēts: 10.05.2014.

Apraksts

Projekta nosaukums: „Inovatīvas vēja enerģētiskās iekārtas ar vertikālo rotācijas asi industriālā prototipa izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai”

 

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2013/0068/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/011

 

Projekta īstenotājs: SIA „SCM Latvia”

 

Sadarbības partneris: RTU TMF Aeronautikas institūts

 

Projekta administrētājs: SIA „SCM Latvia” un Rīgas Tehniskās universitātes Projektu Pārvaldības departamenta Projektu īstenošanas un uzraudzības nodaļa

 

Darbības fonds, programma un aktivitāte: Eiropas Reģionālās attīstības fonds, programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, 2.1.1.1.aktivitāte „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” (otrā kārta).

 

Projekta īstenošanas periods: 02.01.2013. līdz 31.08.2015. (19 mēneši un 28 dienas).

 

Projekta kopējais finansējums: EUR 377 358.41, t.sk. ERAF finansējums EUR 262 942.44 (69.68%), SIA „SCM Latvia” un  Rīgas Tehniskās universitātes finansējums EUR 114 415.97 (30.32%).

 

Projekta kopsavilkums

Projekta vispārīgais mērķis ir izveidot inovatīvu un energoefektīvu vertikālās rotācijas ass vēja enerģētiskās iekārtas ar automatizētu mainīgo ģeometriju industriālo prototipu Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai, tādejādi palīdzot nodrošināt valsts enerģētisko neatkarību, palielinot energoresursu pašnodrošinājumu un integrējoties ES enerģijas tīklos.

 

Projekta rezultātā tiks izstrādāts jauns produkts – inovatīvas un energoefektīvas vertikālās rotācijas ass vēja enerģētiskās iekārtas ar automatizētu mainīgo ģeometriju industriāls prototips, kas sastāv no nesošās konstrukcijas, ģeneratora, rotora un vadības sistēmas ar pievadu un jauna tehnoloģija – augsti efektīva vēja enerģētiskās iekārtas mainīgas ģeometrijas detaļu automatizētas ražošanas tehnoloģija CAM vidē.

Vēja enerģētiskās iekārtas industriālais prototips tiks projektēts pielietojot CAM tehnoloģijas. Tas palīdzēs ne tikai optimizēt detaļu un mezglu ražošanas procesu, bet arī paaugstināt tā tehnoloģiskumu turpmākajā masveida ražošanā. Dažādu vēja enerģētisko iekārtu detaļu ražošanas tehnoloģiskie procesi tiks izstrādāti, ievērojot detaļu ģeometrijas, izmantojamo materiālu, darbagaldu un izgatavošanas ražīguma īpatnības.

 

Projektā paredzētās aktivitātes:

·    Izveidot vertikālās rotācijas ass vēja enerģētiskās iekārtas ar automatizētu mainīgo ģeometriju eksperimentālo paraugu, testēt to un novērtēt kvalitāti;

·    Vēja enerģētiskās iekārtas 3D modeļa izstrāde CAD (Computer-aided design) vidē;

·    Vertikālās rotācijas ass vēja enerģētiskās iekārtas mainīgas ģeometrijas lāpstiņu automatizētas ražošanas tehnoloģijas (Computer-aided manufacturing) vidē izstrāde;

·    Tehniskās dokumentācijas izstrāde;

·  Izveidot vertikālās rotācijas ass vēja enerģētiskās iekārtas ar automatizētu mainīgo ģeometrijas industriālo prototipu;

·    Vēja enerģētiskās iekārtas industriālā prototipa izpēte un novērtēšana;

·    Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana;

·    Pētniecības rezultātu publiskās pieejamības nodrošināšana.

 

Projekta īstenošanas vieta – SIA „SCM Latvia” un Rīgas Tehniskās universitātes Aeronautikas institūts

Zinātniskais vadītājs – Aleksandrs Urbahs

Projekta vadītāja RTU – Madara Saulesleja

 

© Rīgas Tehniskā universitāte 2014

Syndicate content