RTU TMF Aeronautikas institūtā šobrīd iespējams iegūt pirmā līmeņa augstāko izglītību aviācijas transporta programmā, profesionālo bakalaura vai maģistra grādu vienā no divām AERTI īstenotajām programmām, kā arī iegūt doktora grādu nozarē transports.

I.līmeņa augstākās izglītības profesionālās studijas

Programmā „Aviācijas Transports

Studiju ilgums–  2,5 gadi

Iegūstamā kvalifikācija:

  • Gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķis mehāniķis vai
  • Gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas tehniķis avioniķis

Prasības studiju programmas apguvei– vidējā vai vidējā profesionālā izglītība.


Profesionālās bakalaura studijas

Programma

Transporta sistēmu inženierija

Aviācijastransports

Studiju ilgums

4 gadi

Iegūstamais akadēmiskais grāds

Bakalaura profesionālais grāds transportsistēmu inženierijā

Bakalaura profesionālais grāds aviācijas transportā

Iegūstamā kvalifikācija

Transportsistēmu inženiera kvalifikācija

Gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas inženiera kvalifikācija vai

gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas inženiera kvalifikācija

Prasības studiju programmas apguvei

Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība

Profesionālā maģistra studijas

Programma

Transporta sistēmu inženierija

Aviācijastransports

Studiju ilgums

2 gadi

Iegūstamais akadēmiskais grāds

Maģistra profesionālais grāds transportsistēmu inženierijā

Maģistra profesionālais grāds aviācijas transportā

Iegūstamā kvalifikācija

Transportsistēmu inženiera kvalifikācija

Aviācijas transporta inženiera kvalifikācija

Prasības studiju programmas apguvei

Inženierzinātņu bakalaura grāds

II. līmeņa profesionālā izglītība

Inženierzinātņu bakalaura grāds

 

Doktora studijas

Programmā „Transports

Studiju ilgums – 4 gadi

Iegūstamais akadēmiskais grāds – inženierzinātņu doktors

Prasības studiju programmas apguvei – inženierzinātņu maģistra grāds.

 

Dokumentu iesniegšanas kārtībai seko līdzi interneta vietnēs:

·         www.latvija.lv

·         www.rtu.lv

·         www.aerti.rtu.lv