Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (RTU MTAF) Aeronautikas institūtā (AERTI) iespējams iegūt profesionālo bakalaura vai maģistra grādu vienā no divām AERTI īstenotajām programmām, kā arī iegūt doktora grādu nozarē transports.

Bakalaura profesionālo studiju programmas:

Profesionālās maģistra studiju programmas:

Doktora līmeņa studiju programma: