Neskatoties uz Latvijas kā tranzītvalsts attīstību, mums ir nepieciešami ne tikai kvalificēti speciālisti loģistikas, transporta sistēmu, auto, ūdens, gaisa un dzelzceļa transporta pārvaldības un vadības jomās, bet mums ir nepieciešami arī kvalificēti zinātnieki, kas spētu piedāvāt savas intelektuālās spējas gan Eiropas, gan pasaules tirgum.

Projekta nosaukums Vienošanās par projekta īstenošanu numurs Struktūrvienība Finansējošais fonds Statuss Periods
Multifunkcionālie nanostrukturētie pārklājumi gaisa kuģu konstrukcijām (NANOCOAIRS) 1.1.1.2/VIAA/1/16/176 Aeronautikas institūts ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” Īstenošanā 01.02.2018 – 31.01.2021
Mobilās kosmosa vidē testēšanas iekārtas “Metamorphosis” prototipa izstrāde transportēšanai intermodālajā satiksmē ERAF 1.1.1.1/18/A/133 Aeronautikas institūts ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi” Īstenošanā 01.05.2019 – 30.04.2022
Gāzturbīnu dzinēju karstā trakta detaļu inovatīvu metālkeramisko nanopārklājumu (McBLADE) izstrāde. 1.1.1.2/VIAA/1/16/126 Aeronautikas institūts ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” Īstenošanā 01.03.2018 – 28.02.2021
Gaisa kuģu konstrukcijas uzraudzības lidojumu laikā monitoringa (FLY-SAFE) sistēmas izstrāde 1.1.1.2/VIAA/1/16/104 Aeronautikas institūts ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” Īstenošanā 01.02.2018 – 15.10.2020
Augstas efektivitātes erozijizturīgie multifunkcionālie pārklājumi gaisa kuģu kompozīta konstrukcijām (PEROMACS) 1.1.1.1/16/A/073 Aeronautikas institūts ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi” Īstenošanā 01.03.2017 – 29.02.2020
Atbalsts viedās specializācijas pieejai sudraba ekonomikā reģionālās inovāciju kapacitātes paaugstināšanai un ilgtspējīgai izaugsmei #R080 Aeronautikas institūts Interreg Baltic sea region Īstenošanā 01.01.2019 – 30.06.2021

LZP 7 IETVARPROGRAMMA

 • Aerokosmiskās sistēmas projektēšana un modelēšana piko- un nanosatelītu palaišanai zemes orbītā Z18/2-0344

Paveiktie projekti:

FP7- Aeronautics and Air Transport projekti:

 • „Extremely short take off and landing all-surface hybrid aircraft: from a light passenger aircraft to a very high payload cargo/passenger version” (ESTOLAS)(prof. A.Urbahs);
 • „Aircraft Integrated Structural Health Assessment” AISHA II(prof. V. Pavelko)

LZP projekti:

 • “Rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu nanostrukturēto aizsargājošo pārklājumu izveides tehnoloģiju izstrāde” (prof. A.Urbahs);
 • „Tehnisko sistēmu optimizācija CAD-integrētās drošuma analīzes pamatā”  (prof. A.Urbahs);
 • “Informatīvo procesu modeļu statistiskā novērtēšana un verifikācija ar resamplinga pieejas palīdzību” (prof. A.Andronovs);
 • „Materiālu virsmu un makrostruktūras īpašību izpēte” (prof. J.Rudzitis, prof. A.Urbahs);
 • „Nogurumam pakļautu gaisa kuģu konstrukcijas drošums” (prof. J.Paramonovs);
 • „Konstrukcijas elementu un to savienojumu bojājumu diagnostika ar Lambda viļņu metodi” (prof. V. Pavelko)

ERAF projekti:

 • „Bezpilota aviācijas kompleksa izstrāde un lidaparātu industriālo prototipu izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai”(prof. A.Urbahs);
 • „Industriālās tehnoloģijas prototipa izstrāde daudzkomponentu nanostrukturētu jonu-plazmas nodilumizturīgu pārklājumu iegūšanai” (prof. J.Rudzitis, prof. A.Urbahs)
 • „Efektīvu mazizmēra siltummašīnu gāzu procesu modelēšana un izpēte” (V.Ušakovs)
 • „Inovatīvas vēja enerģētiskās iekārtas ar vertikālo rotācijas asi industriālā prototipa izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai” (Prof.A.Urbahs)

ESF projekti:

 • „Tehnoloģiju ietilpīgo moduļu izstrāde un materiāli tehniskās bāzes modernizācija  studiju programmai „Transporta sistēmu inženierija” (prof. A. Urbahs)
 • “ESF project for the improvement of “Transport Systems Engineering” program”

IZM-RTU projekti:

 • „Daudzmērķu bezpilota lidaparāta projektēšana” (prof.A.Urbahs);
 • „Rūpniecisko izstrādājumu funkcionālo kompozīto pārklājumu izveide ar jonu – plazmas uzputināšanu” (prof. A. Urbahs);
 • „Matemātisko modeļu, algoritmu un datorprogrammu izstrādāšana Latvijas transporta sistēmas analīzei, attīstības prognozēšanai un optimizācijai” (vadītājs prof. A.Andronovs).

RTU projekti:

 • „Jonu – plazmas pārklājumu izstrāde transportlīdzekļu spēku iekārtu detaļu aizsardzībai un  atjaunošanai” (prof.A.Urbahs);
 • „Individuālās lietošanas eko-biotehnisko transporta līdzekļu projektēšana” (prof. A. Urbahs);
 • „Aviācijas konstrukciju noguruma plaisu agras noteikšanas un kontroles metodes izstrāde stendu izmēģinājumos”, (prof.A.Urbahs);
 • „Bezpilota lidaparātu automatizētas ražošanas tehnoloģijas izstrāde”, (prof. A. Urbahs)

Līgumdarbi:

 • „Elektriskā riteņkrēsla eksperimentālā parauga projekta izstrādāšana”, (prof.A.Urbahs). Pasūtītājs – Rīgas Domes Labklājības departaments;
 • „Elektriskā saliekamā skutera jauna prototipa izstrāde”, (prof.A.Urbahs). Pasūtītājs – AS “GE Money”.
 • „Rūpniecisko ventilatoru vibroakustiskā diagnostika”, (prof.A.Urbahs).
 • “Eļļas sildītāja katla kontrole ar akustiskās emisijas metodi”, (prof. M.Banovs). Pasūtītājs – A/S “Latvijas Finieris”.

Projektu ietvaros esam guvuši lielus panākumus bezpilotu lidaparātu modelēšanā – ir izgatavoti divi reāli strādājošus prototipi, šobrīd nodarbojamies ar bezpilotu zemūdens aparātu modelēšanu. Plazmas laboratorijā esam izstrādājuši inovatīvu daudzkomponentu nanostrukturētu pārklājumu, kas ir ne tikai karstuma un rūsas izturīgs, tas spēj pildīt arī dekoratīvās īpašības.

Ceram, ka pasaulē plaši sastopamā problēma, pasažieru un smago kravu pārvadāšanas jomā, izmantojot mazās lidostas, atklātus zemes vai ūdens laukumus tuvu galamērķim, tiks atrisināta mūsu Eiropas 7. ietvarprogrammas īstenotā projekta “Jauna koncepcija par „ESTOLAS” hibrīdlidaparātu ar īpaši īsu pacelšanos un nolaišanos uz jebkādas virsmas: no viegla pasažieru lidaparāta līdz kravas/pasažieru lidaparātam ar palielinātu kravnesību” ietvaros.

Aktīvi izmantojam iespējas veidot projektus gan ar Latvijas Zinātņu Padomes, gan ar Izglītības un Zinātnes ministrijas atbalstu. Kā arī esam atvērti sadarbības iespējām ar uzņēmumiem, palīdzot attīstīt kādu no darbības jomām ar jauniem izgudrojumiem un inovācijām.

Varam lepoties, ka šobrīd zinātniskajos projektos piedalās ne tikai institūta zinātniskais personāls, bet arī studenti. Projektos aktīvi darbojas 7 studenti no bakalaura un maģistra studijām, kā arī 17 studenti no doktora studiju programmas.

Resursi internetā:

Rīgas Tehniskā universitāte: Zinātne
Latvijas Zinātnes padome
Latvijas Zinātņu akadēmija
Izglītības un zinātnes ministrija
AERTI projekti RTU mājaslapā