Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Aeronautikas institūts
Adreses: Lauvas iela 8, Rīga, Latvija, LV-1019 // Ķīpsalas iela 6B, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1048
Tālrunis +371 67089990
E-pasts: aerti@rtu.lv

Aeronautikas institūta direktors
Dr. sc. ing. Ilmārs Blumbergs
Lauvas iela 8-208,Rīga

Ķīpsalas iela 6B-512

+371 29596694 (direktors)
+371 67089990 (administrācija)
ilmars.blumbergs@rtu.lv
aerti@rtu.lv
Aeronautikas institūta direktora vietnieks mācību darbā
Andris Rijkuris
Lauvas iela 8- 310, Rīga +371 67089950 andris.rijkuris@rtu.lv
Aeronautikas institūta direktora vietnieks saimnieciskajā un IT  jomā.
Dr. sc. ing. Māris Hauka
Lauvas iela 8, Rīga +371 26276057 maris.hauka@rtu.lv
Mācību biroja vadītāja
Larisa Parkova
Lauvas iela 8 – 310, Rīga +371 26458787 Larisa.Parkova@rtu.lv
Rekvizīti:
Rīgas Tehniskā universitāte
Reģ. Nr. 3341000709
Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Banka: VALSTS KASE
Bankas kods: TREL LV 22
Konta Nr.  LV96TREL915101R000000
Korpuss lauvas ielā 8 (Bijušais Lomonosova 1 k-1)

 

Jaunā adrese Fakultātes korpusā 5 stāvs.