Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Aeronautikas institūts
Adreses:  Ķīpsalas iela 6B
Tālrunis +371 67089990
E-pasts: aerti@rtu.lv

Aeronautikas institūta direktors
Dr. sc. ing. Ilmārs Blumbergs
Ķīpsalas iela 6B-512 +371 67089990 (administrācija) ilmars.blumbergs@rtu.lv
aerti@rtu.lv
Aeronautikas institūta direktora vietnieks mācību darbā
Andris Rijkuris
Ķīpsalas iela 6b–505 +371 67089950 andris.rijkuris@rtu.lv
Aeronautikas institūta direktora vietnieks  IT  jomā.
Dr. sc. ing. Māris Hauka
+371 26276057 maris.hauka@rtu.lv
Mācību biroja vadītāja
Larisa Parkova
Ķīpsalas iela 6b–216 +371 26458787 Larisa.Parkova@rtu.lv
Rekvizīti:
Rīgas Tehniskā universitāte
Reģ. Nr. 3341000709
Adrese: Ķīpsalas iela 6a, Rīga, LV-1658
Banka: VALSTS KASE
Bankas kods: TREL LV 22
Konta Nr.  LV96TREL915101R000000

Jaunā adrese Fakultātes korpusā 5 stāvs.