Aeronautikas un transporta sistēmu inženierija (iepriekš Transporta sistēmu inženierija)

Bakalaura studiju programma “Aeronautikas transporta sistēmu inženierija” sagatavo inženierus transporta sistēmu izaicinājumu risināšanai. Sagatavotie speciālisti spēj risināt plašu , sarežģītu, tehnoloģiski ietiepīgu  jautājumu spektru, kas ir saistīti ar kravu pārvadājumu tehnoloģisko procesu organizāciju, informācijas tehnoloģiju ieviešanu transportā un to izmantošanu, transporta sistēmu optimizāciju, plānošanu un prognozēšanu, visa veidu transporta līdzekļu parka optimālu ekspluatācijas un remonta organizēšanu, jaunu transportlīdzekļu un mehānismu projektēšanu un ražošanu. Programma atbilst EKI un LKI 6. līmenim un ir orientēta uz vidusskolas abiturientiem.

Programma sastādīta tā lai sagatavotiem speciālistiem būtu bāzes zināšanas un gatavība nākotnes profesiju izaicinājumiem. Attīstoties attālināti vadāmiem un bezpilotu transportam, kļūs aktuāli speciālisti, kuri spēs atbilstoši izstrādātiem normatīviem, gan labot, gan veikt tehnisko apkopi, gan ekspluatēt, gan pārvaldīt šādu transportlīdzekļu parku un organizēt pārvadājumus. Kļūs svarīga sadarbības nodrošināšana starp pilotējamiem un attālināti vadāmiem vai bezpilota transportlīdzekļiem. Mainīsies risinājumi gaisa telpas uzraudzībā un lidojumu saskaņošanā, kas savukārt radīs atkal jaunas profesijas. Pārejot uz jauniem energoresursiem mainīsies paši transportlīdzekļi, kā arī to enerģijas uzpildes nodrošinājums ar sekojošām jaunām drošības prasībām. Attīstoties IT tehnoloģijām un attālināti vadāmo un bezpilotu transportlīdzekļiem palielinās arī likumpārkāpējiem pieejamais transportlīdzekļu drošības apdraudējumu arsenāls. Līdz ar to radīsies jaunas profesijas drošības un drošuma nodrošināšanai.

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt darba tirgū pieprasītu aeronautikas un transporta sistēmu speciālistu sagatavošanu ar nozares pamat zināšanām, kuri ir spējīgi analizēt informāciju, pieņemt lēmumus un tiem piemīt patstāvīga darba spējas, kā arī sagatavot studentus turpmākām studijām maģistrantūrā.

Aviācijas transports

Profesionālā bakalaura studiju programma “Aviācijas transports” atbilst EKI un LKI 6.līmenim un ir orientēta uz vidusskolas abiturientiem. Programma Aviācijas transports atbilst profesiju reglamentējošiem starptautiskajiem dokumentiem aviācijas transportā, tiek nodrošināts zināšanu līmenis, kas atbilst profesijas, starptautiskās aviācijas organizācijas (ICAO),  un atbilstoši Eiropas Komisijas Regulai (EK) Nr. 1321/2014  noteikto pienākumu pildīšanai. Studiju programmas apjoms un saturs atbilst Eiropas aviācijas drošības aģentūras (EASA  – European Aviation Safety Agency), Latvijas Republikas Civilās aviācijas aģentūras (LR CAA),  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajām prasībām  un profesiju standartam– Gaisa kuģu tehniskās apkopes mehānikas inženieris vai Gaisa kuģu tehniskās apkopes avionikas inženieris (profesijas kods – PS127)

RTU MTAF AERTI profesionālā bakalaura programmā Aviācijas transports ir integrējusi Part 66 moduļos apgūstamo mācību materiālu kategorijām B1.1 vai B1.3 (atkarībā no izvēlētās specializācijas programmā). Lai nodrošinātu studentiem iespēju iegūt starptautiskām prasībām atbilstošas tehniskās apkopes personāla licences, tika atbilstoši Eiropas Komisijas regulas (EK) Nr. 1321/2014  part 147 prasībām tika izveidota un sertificēta RTU MTAF AERTI tehniskās apkopes mācību organizācija – saīsināti TAMO.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot plaša profila augstas kvalitātes starptautiskā līmeņa atzītus speciālistus ar integrēta otrā līmeņa profesionālo  augstāko izglītību aviācijas transporta nozarē un kuri spēj sekmīgi piedalīties gaisa kuģu mehānisko iekārtu vai avionikas sistēmu tehniskās apkopes veikšanā un kuriem piemīt sistemātiskā domāšana un izpratne un kuri spēj sekmīgi integrēties starptautiskajā darba tirgū.