Kāpēc studēt AERTI?

Visās transporta jomās tuvākajos gados ir vērojams pieaugums pēc speciālistiem, kas ir zinoši transporta sistēmu loģistikas, aviācijas, tehnoloģiskā un tehniskā nodrošinājuma jautājumos. Latvijas un pasaules darba tirgū palielinājies pieprasījums pēc kvalificētiem un starptautiskajiem standartiem atbilstoši sagatavotiem aviācijas un transporta loģistikas inženieriem.

Aeronautikas institūts piedāvā studijas perspektīvās studiju programmās :

 • Profesionālā bakalaura un profesionālā (pēc akreditācijas akadēmiskā) maģistra studiju programma „Aviācijas transports”
 • Akadēmiskā maģistra studiju programma “Transporta sistēmu inženierija”  (pēc akreditācijas „Aerokosmisko sistēmu inženierija”)
 • Akadēmiskā bakalaura studiju programma  “Transporta sistēmu inženierija” (pēc akreditācijas Aeronautikas un transporta sistēmu inženierija”)

Aeronautikas institūta studentiem RTU piedāvās arī jaunas studiju programmas, kuru absolventi varēs darboties plašākā darba tirgus diapazonā: gan kā pētnieki pētniecības centros, gan kā inženieri – konstruktori lidaparātu un aviācijas sistēmu ražošanas uzņēmumos, gan kā inženieri aviācijas remonta uzņēmumos, gan kā gaisa kuģu ekspluatācijas inženieri lidostās, gan kā gaisa loģistikas speciālisti loģistikas kompānijās u. c.

Absolventi šobrīd strādā plašā darba tirgus diapazonā: gan kā gaisa kuģu ekspluatācijas inženieri lidostās, gan kā inženieri – konstruktori lidaparātu un aviācijas sistēmu ražošanas uzņēmumos, gan kā inženieri aviācijas remonta uzņēmumos, gan kā pētnieki pētniecības centros, gan kā gaisa transporta loģistikas speciālisti loģistikas kompānijās u. c.

Svarīgākais par 2022.gada uzņemšanu

 • Studiju līmeņi

  RTU īsteno 3 līmeņu akadēmiskās un profesionālās studiju programmas, kas atbilst Eiropas Savienības augstākās izglītības vienotās telpas veidošanai veltītās Boloņas 1999. gada konferences deklarācijas nostādnēm.

  Akadēmiskās studijas paredzētas bakalaura, maģistra akadēmiskā grāda un doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

  Profesionālās studijas paredzētas profesionālās kvalifikācijas vai profesionālā grāda un profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.

 • Studiju formas

  RTU akadēmiskās un profesionālās studiju programmās var studēt gan pilna (dienas), gan nepilna (vakara un neklātienes) laika studiju formās.

  Pilna laika studijas – studiju forma, kurai atbilst 40 kredītpunkti akadēmiskajā gadā un ne mazāk kā 40 akadēmiskās stundas nedēļā.

  Pilna laika studiju formas studentiem nodarbības un laboratorijas darbi notiek darbdienās.

  Nepilna laika studijas – studiju forma, kurai atbilst mazāk kā 40 kredītpunkti akadēmiskajā gadā un mazāk kā 40 akadēmiskās stundas nedēļā.

  Nepilna laika (neklātienes) studiju formas studentiem nodarbības un laboratorijas darbi notiek sestdienās.

Jautā!