Eksaminācija

Saskaņā ar Komisijas regulas (EK) Nr. 2042/2003 66.daļas 2. pielikumu (Part 66, Appendix II) visa pamata eksaminācija notiek, lietojot jautājumu ar vairākām atbildēm formātu (testa veida) un esejas tipa jautājumus. Katram testa veida jautājumam ir trīs alternatīvas atbildes, no kurām viena ir pareiza. Kandidātam tiek atvēlēts laiks 75 sekundes viena jautājuma atbildēšanai katrā modulī. Katram esejas tipa jautājumam nepieciešama rakstiskas atbildes sagatavošana un kandidātam atvēlētas 20 minūtes, lai atbildētu uz katru šādu jautājumu. Piemēroti esejas tipa jautājumi tiek izveidoti un novērtēti, lietojot šo moduļu mācību programmu.

Katram jautājumam ir atbildes paraugs, kurā iekļauj arī visas zināmās alternatīvās atbildes, kas var attiekties uz citiem apakšiedalījumiem.

Ieskaitīta atzīme par katru eksaminācijas moduli un apakšmoduli testa daļā ir 75 %. Ieskaitīta atzīme par katru esejas tipa jautājumu ir 75 % tajā ziņā, ka kandidāta atbilde satur 75 % no vajadzīgajiem jautājumā norādītajiem galvenajiem punktiem un nav būtisku kļūdu attiecībā uz jebkuru no vajadzīgajiem galvenajiem punktiem.

AERTI TAMO vada atkārtotas apmācības kursus, taču apmācāmajam šie kursi nav obligāti jāapmeklē. Ja apmācāmais izvēlas eksāmenu kārtot bez atkārtotas apmācības kursu apmeklējuma, eksāmenu atļauts kārtot ne ātrāk kā 90 dienas pēc neveiksmīgā mēģinājuma. Ja apmācāmais izvēlas kārtot eksāmenu pēc atkārtotas apmācības kursu apmeklēšanas, eksāmenu atļauts kārtot 30 dienas pēc neveiksmīgā mēģinājuma. Maksimālais eksāmenu nokārtošanas mēģinājumu skaits pēc kārtas katram modulim ir trīs. Turpmākie trīs mēģinājumi atļauti vienu gadu pēc pēdējā neveiksmīgā mēģinājuma.

Kontakti: aerti.examinations@rtu.lv