Tehniskās apkopes mācību organizācija (TAMO)

Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk RTU) Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Aeronautikas institūts (turpmāk MTAF AERTI) ir viena no vadošajām augstskolām, kas sagatavo aviācijas speciālistus Latvijā. RTU ir vienīgā valsts finansētā augstskola, kurā aviācijas speciālista izglītību iespējams iegūt par valsts budžeta līdzekļiem. Galvenais RTU MTAF AERTI mērķis ir sniegt studējošiem mūsdienīgu profesionālo apmācību aviācijas jomā. Šobrīd RTU MTAF AERTI programmā „Aviācijas transports” aviācijas speciālistus sagatavo divos studiju līmeņos:

  •  2. līmeņa augstākā izglītība (profesionālā bakalaura studijas) ar iespēju iegūt profesionālā bakalaura grādu aviācijas transportā un gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas inženiera – mehāniķa vai gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas inženiera – avioniķa kvalifikāciju
  • profesionālā maģistra studijas ar iespēju iegūt profesionālo maģistra grādu aviācijas transportā ar aviācijas transporta inženiera kvalifikāciju.

RTU MTAF AERTI absolventi šobrīd strādā plašā darba tirgus diapazonā: gan kā gaisa kuģu ekspluatācijas inženieri lidostās, gan kā inženieri – konstruktori lidaparātu un aviācijas sistēmu ražošanas uzņēmumos, gan kā inženieri aviācijas remonta uzņēmumos, gan kā pētnieki pētniecības centros, gan kā gaisa transporta loģistikas speciālisti loģistikas kompānijās u. c.

RTU MTAF AERTI veiksmīgas darbības pamatā ir ilgstošā pieredze aviācijas nozares speciālistu sagatavošanā. Mūsu gatavotie speciālisti atbilst visām Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (turpmāk EASA) izvirzītajām prasībām un saskaņā ar noteikumiem „AMC 66.A.25”: „Atzītas augstākās izglītības iestādes izdota akadēmiskā grāda aeronautikas, mehānikas vai elektronikas nozarē turētājam vajadzība pēc jebkādas papildu eksaminācijas piemērojama/netiek piemērojama atkarībā no mācību kursu atbilstības EK Nr. 2042/2003 66.daļas I pielikumam.”

Tomēr, lai apliecinātu RTU MTAF AERTI atbilstību EASA prasībām ir izveidota RTU MTAF AERTI tehniskās apkopes mācību organizācija (turpmāk AERTI TAMO) un veikti nepieciešamie pasākumi EK Nr. 2042/2003 147.daļas mācību tehniskās apkopes organizācijas apstiprinājuma iegūšanai.

Kontakti: aerti.tamo@rtu.lv