Eksmatrikulācija

AERTI TAMO apmācāmo eksmatrikulācija notiek pēc apmācāmā paša vēlēšanās un eksaminācijas norises noteikumu pārkāpumu gadījumos:

  • Ikvienam apmācāmajam, kurš teorijas eksāmena laikā ir pieķerts špikojam vai arī pie viņa ir atrasti materiāli, kas attiecas uz eksāmenu priekšmetu, bet nav eksāmenu rakstu darbi un ar tiem saistītā atļautā dokumentācija, aizliedz kārtot eksāmenu vismaz 12 mēnešus pēc starpgadījuma dienas. AERTI TAMO informē kompetento iestādi par ikvienu šādu gadījumu viena kalendārā mēneša laikā.
  • Tā pat apmācāmajam jāapzinās, ka jāapmeklē pilns apmācības kurss un nodarbību neapmeklēšana var ietekmēt negatīvu eksāmena rezultātu. Lai saņemtu atļauju kārtot eksāmenu, apmācāmajam jāapmeklē vismaz 90% no kalendārajā plānā plānotajām nodarbībām.
  • Gadījumā, ja eksaminētājs pārkāpj savas pilnvaras, t.i., sniedz atbildes kādam no apmācāmajiem teorijas eksāmena laikā, eksaminētāju atstādina no savu pienākumu pildīšanas un eksāmenu uzskata par atliktu. Kvalitātes vadītājs informē par ikvienu šādu gadījumu LV CAA viena kalendārā mēneša laikā.Ja AERTI TAMO apmācāmais vienlaicīgi ir RTU TMF Aeronautikas institūta 1. līmeņa augstākās izglītības profesionālās studijas vai profesionālā bakalaura studiju programmas „Aviācijas transports” studējošais, eksmatrikulācijas papildus noteikumus nosaka RTU Studiju reglamenta 7.9. punkts.

    Kontakti: aerti.tamo@rtu.lv