Aerokosmisko sistēmu inženierija

Latvija ir iestājusies Eiropas kosmosa aģentūrā un Latvijā pārliecinoši attīstās kosmosa industrija. RTU kopš 2021. gada ir Eiropas Kosmosa aģentūras ESA_LAB iniciatīvas dalībniece Sekojot līdzi industrijas attīstībai un prognozējot augstas pievienotās vērtības darbavietu attīstību aerokosmiskajā industrijā, RTU MTAF AERTI spēra loģisku soli tālākajā attīstībā un sagatavoja pirmo maģistra programmu Latvijā aerokosmiskajā virzienā. Akadēmiskā maģistra studiju programma “Aerokosmisko sistēmu inženierija” atbilst EKI un LKI 7. līmenim.

Programma ir attīstījusies no “Transportsistēmu inženierijas” programmas un programmā ir saglabāta iespēja pie jaunās programmas bāzes kursiem izvēlēties atsevišķu mācību kursu bloku ļaujot specializēties joprojām perspektīvā pārvadājumu organizēšanas un nodrošināšanas virzienā, kur arvien būtiskāku lomu spēlēs pareiza transporta sistēmas uzturēšana un transporta ekspluatācijas procesu gudra, zinātnē balstīta vadība.

Maģistra akadēmisko studiju mērķis ir nodrošināt augsti kvalificētu aerokosmisko sistēmu speciālistu sagatavošanu ar padziļinātām nozares zināšanām, kuriem piemīt sistēmiska un analītiska domāšana un patstāvīga darba spējas, kā arī sagatavot studentus turpmākām studijām doktorantūrā.

Aviācijas transports

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Aviācijas transports” atbilst EKI un LKI 7. līmenim, līdz ar to ir orientēta uz abiturientiem ar inženierzinātņu bakalaura grādu vai tam pielīdzināmu izglītību.  Programma sniedz padziļinātas teorētiskās zināšanas aviācijas transporta jomā, kā arī attīsta studentu pētniecības prasmes un sagatavo aviācijas transporta tehniskās apkopes un ar to saistītu procesu analītiķus un nozares vadošos speciālistus dažādu problēmu risināšanai un lēmumu pieņemšanai mūsdienu mainīgajos apstākļos. Programma orientēta uz vidējā un augstākā līmeņa industrijas vadošo speciālistu sagatavošanu.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot aviācijas industrijā pieprasītus un augstas kvalitātes speciālistus ar padziļinātām nozares zināšanām, kuriem piemīt sistēmiska un analītiska domāšana un patstāvīga darba spējas, kā arī sagatavot studentus turpmākām studijām doktorantūrā.