Personāls

Atbildīgais pārvaldnieks:

Ilmārs Blumbergs

Apmācības vadītājs:

Māris Hauka

Kvalitātes vadītājs:

Ruta Bogdane

Eksaminācijas vadītājs:

Margarita Urbaha

 

AERTI TAMO struktūra

Kontakti: aerti.tamo@rtu.lv