FP7 – Aeronautics and Air Transport projekti

 • „Extremely short take off and landing all-surface hybrid aircraft: from a light passenger aircraft to a very high payload cargo/passenger version” (ESTOLAS)(prof. A.Urbahs);
 • „Aircraft Integrated Structural Health Assessment” AISHA II(prof. V. Pavelko)

LZP projekti

 • “Rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu nanostrukturēto aizsargājošo pārklājumu izveides tehnoloģiju izstrāde” (prof. A.Urbahs);
 • „Tehnisko sistēmu optimizācija CAD-integrētās drošuma analīzes pamatā”  (prof. A.Urbahs);
 • “Informatīvo procesu modeļu statistiskā novērtēšana un verifikācija ar resamplinga pieejas palīdzību” (prof. A.Andronovs);
 • „Materiālu virsmu un makrostruktūras īpašību izpēte” (prof. J.Rudzitis, prof. A.Urbahs);
 • „Nogurumam pakļautu gaisa kuģu konstrukcijas drošums” (prof. J.Paramonovs)
 • „Konstrukcijas elementu un to savienojumu bojājumu diagnostika ar Lambda viļņu metodi” (prof. V. Pavelko)

ERAF projekti

ESF projekti

 • „Tehnoloģiju ietilpīgo moduļu izstrāde un materiāli tehniskās bāzes modernizācija  studiju programmai „Transporta sistēmu inženierija” (prof. A. Urbahs)
 • “ESF project for the improvement of “Transport Systems Engineering” program”

IZM-RTU projekti

 • „Daudzmērķu bezpilota lidaparāta projektēšana” (prof.A.Urbahs);
 • „Rūpniecisko izstrādājumu funkcionālo kompozīto pārklājumu izveide ar jonu – plazmas uzputināšanu” (prof. A. Urbahs);
 • „Matemātisko modeļu, algoritmu un datorprogrammu izstrādāšana Latvijas transporta sistēmas analīzei, attīstības prognozēšanai un optimizācijai” (vadītājs prof. A.Andronovs).

RTU projekti

 • „Jonu – plazmas pārklājumu izstrāde transportlīdzekļu spēku iekārtu detaļu aizsardzībai un  atjaunošanai” (prof.A.Urbahs);
 • „Individuālās lietošanas eko-biotehnisko transporta līdzekļu projektēšana” (prof. A. Urbahs);
 • „Aviācijas konstrukciju noguruma plaisu agras noteikšanas un kontroles metodes izstrāde stendu izmēģinājumos”, (prof.A.Urbahs);
 • „Bezpilota lidaparātu automatizētas ražošanas tehnoloģijas izstrāde”, (prof. A. Urbahs)

Līgumdarbi

 • „Elektriskā riteņkrēsla eksperimentālā parauga projekta izstrādāšana”, (prof.A.Urbahs). Pasūtītājs – Rīgas Domes Labklājības departaments;
 • „Elektriskā saliekamā skutera jauna prototipa izstrāde”, (prof.A.Urbahs). Pasūtītājs – AS “GE Money”.
 • „Rūpniecisko ventilatoru vibroakustiskā diagnostika”, (prof.A.Urbahs).
 • “Eļļas sildītāja katla kontrole ar akustiskās emisijas metodi”, (prof. M.Banovs). Pasūtītājs – A/S “Latvijas Finieris”.